Vattenrening

Vattenrening kan behövas av flera olika anledningar. För det mesta är det hushåll med en egen borrad eller grävd brunn på tomten som behöver någon form utav vattenrening.

De olika föroreningarna som kan drabba ditt vatten är bland annat bakterier, tungmetaller, nitrit, nitrat, radon eller förändrad pH-balans. De finns olika sätt att märka detta på, att vattnet blir grumligt eller dålig lukt och smak är det som vi oftast reagerar på, i vissa fall kan det även bildas beläggningar i toalettstolen eller badkaret.

För att du skall få reda på vad ditt vatten är förorenat av kan du beställa en vattenanalys. När du beställer en vattenanalys får du skicka in provrör med ditt vatten till ett företag som analyserar vattenkvalitén och därefter får du tillbaka ett analyssvar där du enkelt kan se kvalitén på ditt vatten och vilka värden det har.

Om ditt vatten behöver renas finns det en mängd olika filter och produkter som du kan använda dig utav. Vill du veta mer om vattenrening, de olika anledningarna till varför vattnet kan behöva renas eller de produkter som finns för att rena vattnet kan du läsa mer på hemsidorna hos de olika aktörerna inom vattenrening så som Callidus, AquaOeller Brava.