Renovera trappa

Många utav våra hus har en eller flera trappor. Köper man ett äldre hus kanske man behöver göra en så kallad trapprenovering. renovera-trappaDet finns många sätt och ett av de enklare sätten är att byta ut trappstegen till nya material som passar in i den övriga miljön. Det finns färdiga ”kit” som man kan köpa och om man är lite händig så klarar man jobbet helt själv på ett par kvällars arbete. Många gamla trappor är försedda med en mörk nålfiltsmatta och denna nålfiltsmatta kan vara lite ”marig” att få loss. Nålfiltsmattan var ett mycket bra material, inte minst med tanke på halkrisken i trappan. Har man problem med att trappan ”knarrar” finns det relativt enkla sätt att åtgärda eller åtminstone minimera detta problem genom att skruva extra ”reglar” på baksidan av trappan.